Michigan, USA EDM1014

Selle objektil on kasutatud järgnevaid plaate: